Log InBlog
H Yildirim | Teacher |
Start >> >> H Yildirim >>   Engels >> Words to Know 4.5 pag.87
Questions & Answers

Question
Answer
a big city een grote stad
a view uitzicht
a waste of time tijdsverspilling
across tegenover
behind achter
bookshop boekenwinkel
car park parkeerterrein
church kerk
cinema bioscoop
city centre stadscentrum
city map stadskaart
corner hoek
crossroads kruispunt
department store warenhuis
first, second, third eerste,tweede,derde
first eerste
second tweede
third derde
get a taxi een taxi nemen
impossible onmogelijk
in front of voor
mosque moskee
museum museum
near dichtbij
next to naast
pavement trottoir
railway station treinstation
sightseeing bezichtigen
signpost wegwijzer
souvenir shop souvenirwinkel
square plein
swimming pool zwembad
the post office het postkantoor
the town hall Het gemeentehuis
to cross the road de straat overstreken
to discover ontdekken
to read a map kaartlezen
to show the way de weg wijzen
trip uitstapje
turning draaien, afslaan
useful handig
village dorp