Log InBlog
Maaike Zijm | Teacher | OSG de Hogeberg
Start >> >> Maaike Zijm >>   Mens & Maatschappij >> Mundo - Thema 1 - Blok 1
Questions & Answers

Question
Answer
Eigen omgeving De plaatsen waar je iedere week minstens een keer komt
Inrichtingselementen Vaste onderdelen in het landschap die door mensen zijn gemaakt
Inzoomen Iets van steeds dichterbij bekijken
Legenda Uitleg van de kleuren en symbolen op een kaart
Namenregister Lijst van alle namen die in de atlas staan
Natuurlijke elementen Onderdelen in het landschap die door de natuur zijn gemaakt
Overzichtskaart Kaart van een groot gebied met de namen van landen, plaatsen, rivieren, bergen en zeeën die in dat gebied liggen.
Schaal Getal dat aangeeft hoeveel keer een gebied op een kaart is verkleind
Thematische kaart Kaart die over een bepaald onderwerp gaat
Titel De naam van een kaart waarin staat wat er op de kaart te zien is
Uitzoomen Een steeds groter gebied bekijken