Log InBlog
Maaike Zijm | Teacher | OSG de Hogeberg
Start >> >> Maaike Zijm >>   Mens & Maatschappij >> Mundo - Thema 10 - Blok 3 en 4
Questions & Answers

Question
Answer
Europese Commissie Het bestuur van de Europese Unie, zij bedenken wetten
EEG Europese Economische Gemeenschap
Doel van de EEG Vrede en welvaart voor alle landen
EGKS Europese Gemeenschap van Kolen en Staal
Doel van de EGKS Opgericht om een nieuwe oorlog te voorkomen
Europees Parlement Groep mensen die is gekozen door de Europese burgers om het bestuur van de Europese Unie te controleren
EU Europese Unie
Marshallplan Plan van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken om de Europese landen na de Tweede Wereldoorlog te helpen hun landen weer op te bouwen
Raad van de Europese Unie Groep ministers uit alle EU-landen die stemt over alle wetsvoorstellen van de Europese Commissie
VN (afkorting) Verenigde Naties
VN (Uitleg) Organisatie van landen in de hele wereld met als doel de vrede en veiligheid in de wereld te bewaren
Wisselkoers De prijs die je voor het buitelands geld betaalt
Jaartal van het Marshallplan 1947
Jaartal oprichting Europese Unie 1993